Usługi doradcze

Skuteczne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych warunkuje jasno określona strategia działania.  Dlatego proponujemy opracowanie dokumentów strategicznych uwzględniających kierunki rozwoju opisywanych obszarów oraz możliwości pozyskiwania środków z ramach dostępnych programów pomocowych na ich realizację. Celem opracowania trafnych założeń wyjściowych i celów strategicznych, realizujemy usługi eksperckie i doradcze polegające na wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby wykonania strategii.

 

W szczególności opracowujemy:

  • Strategie rozwoju miast/gmin/powiatów,
  • Strategie branżowe, w tym Programy Informatyzacji miast/gmin/powiatów,
  • Lokalne Programy Rewitalizacji,
  • Wieloletnie Plany Inwestycyjne,
  • Strategie marketingowe i promocyjne.