Usługi doradcze

Doradzamy Klientom, którzy ubiegają się o dofinansowanie projektów ze środków funduszy zewnętrznych oraz realizującym projekty współfinansowane, ze szczególnym uwzględnieniem dotacji z funduszy Unii Europejskiej.

Nasze bogate doświadczenie zdobyte podczas prac koordynacyjnych nad wielomilionowymi inwestycjami finansowanymi przez programy Unii Europejskiej pozwala nam zaoferować Państwu profesjonalną, kompleksową pomoc na wszystkich etapach realizacji projektu - od pomysłu, poprzez prace przedinwestycyjne i analityczne, aż po wsparcie w całym procesie realizacji przedsięwzięcia.

Tworzymy dokumenty strategiczne uwzględniające kierunki rozwoju opisywanych obszarów oraz możliwości pozyskiwania środków na realizację projektów inwestycyjnych wskazanych w dokumentach strategicznych w ramach dostępnych programów pomocowych. Ponadto oferujemy usługi eksperckie i doradcze polegające na wykonaniu ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby wykonania strategii.

 

Kogo obsługujemy:

  • Jednostki samorządu terytorialnego
  • Jednostki administracji rządowej
  • Organizacje pozarządowe
  • Jednostki naukowo-badawcze
  • Uczelnie, Szkoły Wyższe
  • Organizacje turystyczne
  • Państwowe i samorządowe instytucje kultury
  • Szpitale i podmioty wykonujące działalność leczniczą