Usługi doradcze

 • Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania:
  • pozyskanie finansowania dłużnego w formie kredytów bankowych i pożyczek,
  • pozyskiwanie inwestorów branżowych,
  • pozyskiwanie inwestorów instytucjonalnych – kapitał z funduszy private equity, venture capital, bądź z instrumentów pośrednich (finansowanie mezzanine),
  • doradztwo w zakresie doboru optymalnego źródeł finansowania j jego strukturyzacja,
  • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji,
  • wsparcie Klienta w relacjach z instytucjami finansującymi/dawcami kapitału.
 • Kompleksowe doradztwo w zakresie fuzji i przejęć:
  • doradztwo stronie kupującego,
  • doradztwo stronie sprzedającego,
  • badania duediligence z zakresu finansów, podatków, IT oraz zasobów ludzkich,
  • przygotowywanie dokumentacji transakcyjnej (listy intencyjne, memoranda informacyjne, data room),
  • wsparcie w pozyskiwaniu finansowania,
  • wsparcie transakcyjne,
  • przygotowywanie umów inwestycyjnych.
 • Wyceny firm:
  • wyceny spółek i zorganizowanych części przedsiębiorstwa,
  • wycena wartości niematerialnych i prawnych (znaków towarowych, know-how, technologii),
  • wycena środków trwałych.