Usługi doradcze

Klientom sektora telekomunikacyjnego oferujemy pełny zakres usług doradczych i projektowych. Specjalizujemy się także w doradztwie finansowym i pozyskiwaniu finansowania projektów inwestycyjnych ze środków funduszy UE i finansowania dłużnego (w formie kredytów bankowych, pożyczek, obligacji).

Dzięki doświadczeniu zespołu projektowego posiadającego szerokie kompetencje w zakresie teleinformatyki, budownictwa telekomunikacyjnego oraz prowadzeniu projektów unijnych, a także dzięki wsparciu własnej kancelarii prawnej – jesteśmy przygotowani na kompleksową współpracę przy planowaniu, pozyskaniu finansowania, inicjacji badań R&D, wdrażaniu i rozliczaniu projektów ICT dowolnej wielkości. Wspieramy Klientów w rozwiązywaniu bieżących problemów związanych z zarządzaniem na poziomie strategicznym i operacyjnym. Pomagamy zmierzać się z wyzwaniami związanymi z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i restrukturyzacją.

Świadcząc usługi kierujemy się profesjonalizmem, innowacyjnością i pro-aktywnością w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych naszych Klientów.

 

Nasze usługi w sektorze telekomunikacyjnym kierujemy do:

  • Przedsiębiorców i operatorów telekomunikacyjnych (PT): TELCO / ISP / CATV z segmentu MŚP,
  • Przedsiębiorców i operatorów telekomunikacyjnych (PT): z segmentu dużych firm,
  • Operatorów Infrastruktury (RSS, sieci miejskie i gminne),
  • Jednostek Samorządu Terytorialnego posiadających status PT lub planujących inwestycje telekomunikacyjne,
  • Przedsiębiorstw użyteczności publicznej (PUP): zarządów dróg, przedsiębiorstw wodociągowych i energetycznych,
  • Spółek Infrastrukturalnych: energetyka zawodowa, drogi krajowe i innych stykających się z zagadnieniami telekomunikacyjnymi lub współpracującymi z PT.