Usługi doradcze

Doradztwo dla
sektora publicznego


Oferowane przez nas usługi konsultingowe związane z pozyskaniem dotacji obejmują:

 • Doradztwo w planowaniu przedsięwzięcia - opracowanie koncepcji projektu,
 • Dobór optymalnego programu z funduszy pomocowych w zależności od rodzaju projektu
  i wielkości wnioskodawcy, z uwzględnieniem programów regionalnych i krajowych,
 • Opracowanie fiszy projektowej,
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dotację, w tym:
  • wniosku o dofinansowanie,
  • Studium Wykonalności projektu,
  • analizy ekonomiczno – finansowej,
  • dokumentacji technicznej,
  • raportu i opinii o odziaływaniu na środowisko,
  • audytu energetycznego,
  • innych wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie,
 • Doradztwo przy skompletowaniu niezbędnych załączników formalnych przez Wnioskodawcę,
 • Opiekę merytoryczną i pełne wparcie aż do momentu podpisania umowy o dofinansowanie projektu,
 • Weryfikację formalną i merytoryczną wniosków o dotacje przygotowywanych przez Klientów samodzielnie,
 • Tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej.