Usługi doradcze

 • Zarządzanie finansami i kosztami, obejmują analizę, projektowanie i wdrażanie rozwiązań w obszarach:
  • ewidencja i rozliczanie kosztów, rachunek kosztów standardowych,
  • wielowymiarowe analizy rentowności produktów, klientów, dostawców, jednostek organizacyjnych, kanałów dystrybucji,
  • zarządzanie działaniami i efektywnością procesów, analiza jednostkowych kosztów działań i procesów,
  • budżetowanie kosztów działań, zarządzanie mocami przerobowymi,
  • rachunek kosztów docelowych, rachunek cyklu życia produktów,
  • ceny transferowe, rozliczanie usług wzajemnych.

Nasze usługi w zakresie usług zarządzania kosztami i finansami dają klientom sposobność na wypracowanie własnej funkcjonalności finansowej, tak aby jak najlepiej spełnić wymagania i dostarczyć odpowiednich informacji o rentowności i kosztach.

 • Zarządzanie efektywnością:
  • analizę procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, wskazanie mocnych i słabych punktów,
  • wdrażanie systemu zarządzania procesowego,
  • tworzenie nowych modeli operacyjnych,
  • eliminowanie nierentownych i niesprawnych obszarów.

Wszystkie te działania mają na celu redukcję kosztów bądź zwiększanie produkcji, usług przy angażowaniu jak najmniejszych zasobów.

 • Optymalizacja czynności - rozwiązania z zakresu tzw. „zarządzania szczupłego” (lean management) oraz metody Six Sigma (Sześć Sigma), w szczególności przeprowadzenie procesu optymalizacji czynności logistycznych, sięgając po rozwiązania z zakresu tzw. „zarządzania szczupłego” (lean management) oraz metody Six Sigma (Sześć Sigma).