Usługi doradcze

Nasza działalność koncentruje się wokół prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prawa gospodarczego. Zajmujemy się prowadzeniem doradztwa w szerokim zakresie spraw wymagających fachowej obsługi eksperckiej. Usługi świadczymy zarówno dla sektora prywatnego, jak i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Obsługujemy lub obsługiwaliśmy również jednostki publiczne na szczeblu centralnym. Specjalizujemy się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem branży telekomunikacyjnej.

W dużej mierze nasze działania skupiają się wokół profesjonalnej obsługi prawnej projektów realizowanych w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, a także przygotowania dokumentacji na potrzeby notyfikacji pomocy publicznej projektów w Komisji Europejskiej.