Usługi doradcze

Pełna obsługa prawna przedsiębiorstw:

 • sporządzanie umów, opinii i udzielanie porad prawnych przez radców prawnych,
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych
  z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
 • opracowywanie i opiniowanie umów handlowych pod kątem zgodności z prawem oraz należytej ochrony interesów Klienta w tym zabezpieczeń wykonania umowy,
 • dochodzenie realizacji kontraktów handlowych.

 

Obsługa prawna przedsiębiorców telekomunikacyjnych:

 • wykonywanie analiz i ekspertyz z zakresu prawa telekomunikacyjnego,
 • wsparcie w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych,
 • doradztwo prawne z zakresu Ustawy o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych.

 

Doradztwo prawno-podatkowe:

 • opracowywanie opinii podatkowych,
 • przygotowanie wniosków o wydanie interpretacji podatkowych,
 • przygotowanie podatnika do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach,
 • prezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi,
 • duediligence.