Usługi doradcze

Oferowane usługi eksperckie z zakresu obsługi Partnerstwa Publiczno-Prywatnego koncentrują się na takich działaniach jak:

  • pomoc w wygenerowaniu pomysłu na projekt maksymalnie dostosowany do potrzeb i możliwości klienta, w tym sporządzenie analiz przedstawiających różne modele partnerstwa publiczno-prywatnego właściwe dla realizacji konkretnego projektu,
  • sporządzenie analizy ekonomiczno-prawnej przedsięwzięcia,
  • wsparcie w procesach inicjujących przedsięwzięcia w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
  • doradztwo prawno-gospodarcze na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia,
  • w tym pomoc prawna związana z ubieganiem się o udzielenie stosownego zamówienia,
  • analiza dokumentacji postępowania oraz projekt umowy PPP właściwie chroniący Państwa interesy,
  • wsparcie podczas procesów negocjacyjnych z partnerami publicznymi.