Usługi doradcze

REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

strony www.nbcconsulting.pl

 

Firmy NBC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Firma NBC Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Astrów 10 gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem z serwisu www.nbcconsulting.pl, poprzez stosowane zabezpieczeń ich poufność i ich wykorzystywanie zgodnie z poniższymi zasadami. NBC Consulting szanuje i docenia prawo użytkownika do zachowania prywatności, dlatego też polityka prywatności została opracowana, aby wyjaśnić zasady gromadzenia, przechowywania i przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych, udostępnianych firmie NBC Consulting Sp. z o.o. poprzez stronę podczas korzystania strony niej.

 

Przeglądając niniejszy serwis, korzystając z niego i przekazując informacje firmie NBC Consulting Sp. z o. o. poprzez jej stronę, użytkownik w pełni akceptuje zasady zawarte w niniejszej polityce prywatności oraz wykorzystanie tych informacji przez firmę NBC Consulting Sp. z o.o. zgodnie z treścią polityki prywatności.

 

NBC Consulting zastrzega sobie prawo zmiany wedle własnego uznania, poniższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej na tej stronie.

 

Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko strony NBC Consulting Sp. z o.o. i świadczonych przez tą firmę usług. Znajdujące się hiperłącza do zewnętrznych stron na stronie NBC Consulting Sp. z o.o. nie podlegają niniejszej polityce prywatności, w związku z czym firma NBC Consulting Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za serwisy stron trzecich, których łącza zamieszcza na swojej stronie.

 

Firma NBC Consulting Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jedynie w celach opisanych w niniejszej polityce prywatności i/lub dodatkowych informacjach na temat ochrony prywatności dotyczących poszczególnych usług. Cele te oprócz wymienionych w niniejszej polityce prywatności obejmują :

 

Dostarczanie usług użytkownikom,

Kontrole, badanie, analizy mające na celu zachowanie ciągłości, ochronę i ulepszenie świadczonych usług przez firmę NBC Consulting Sp. z o.o.,

Opracowywanie nowych usług.

GROMADZENIE DANYCH I SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA

 

NBC Consulting Sp. z o.o. zbiera informacje na dwa sposoby: aktywnie i biernie.

 

Aktywnie zbierane dane to te, które użytkownik podaje dobrowolnie przy korzystaniu z formularza kontaktowego, rejestrowaniu się na stronie, występowaniu o aktualne informacje o firmie NBC Consulting Sp. z o.o. lub możliwościach zatrudnienia, a także podawane w inny sposób.

 

Biernie dane są zbierane automatycznie przez serwer lub program do analizy zachowań klienta na stronie i nie wymagają od użytkownika wpisywania danych na stronie firmy NBC Consulting Sp. z o.o. Należy jednak podkreślić, iż nie mają one żadnego związku z danymi osobowymi użytkownika.

 

Pliki cookies

 

Strona firmy NBC Consulting Sp. z o.o., wykorzystuje pliki tzw. „cookies” oraz inne rozwiązania techniczne w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań oraz do zbierania informacji o korzystaniu ze strony firmy NBC Consulting Sp. z o.o. dotyczących wizyty użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia domyślne przeglądarki, aby móc odrzucać wszystkie pliki cookie lub uzyskiwać informacje o próbach ich przesłania. Jednak w przypadku wyłączenia plików cookie niektóre funkcje lub usługi strony firmy NBC Consulting Sp. z o.o. mogą nie działać prawidłowo.

 

Informacje o dziennikach

 

Podczas korzystania ze strony firmy NBC Consulting Sp. z o.o. automatycznie są rejestrowane informacje przesyłane przez przeglądarkę użytkownika w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki te mogą zawierać informacje takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, data i godzina przesłania żądania, a także co najmniej jeden plik cookie, który pozwala jednoznacznie identyfikować przeglądarkę użytkownika.

 

Wszystkie przekazane dane osobowe jak imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, miasto itp., pozwolą firmie NBC Consulting Sp. z o.o. informować użytkownika o aktualnościach, skontaktować się z nim przy ewentualnej możliwości zatrudnienia lub odpowiedzieć na nurtujące użytkownika pytania.

 

Przekazując dane - zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych – użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów firmy NBC Consulting Sp. z o.o. Poza wypełnieniem formularza na stronie, dane użytkownika mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług.

 

Firma NBC Consulting nie sprzedaje, nie przekazuje, nie użycza ani nie udostępnia danych osobowych użytkowników stronom trzecim, za wyjątkiem informacji ujawnianych świadczącym usługi w imieniu firmy NBC Consulting Sp. z o.o. w związku z serwisem stronom trzecim, które muszą mieć dostęp do tych informacji, w związku ze świadczeniem tych usług. Dane zbierane automatycznie posłużą firmie NBC Consulting Sp. z o.o. jedynie do ewentualnej analizy, dzięki której firma będzie mogła ustalić, jak poprawić serwis firmy i dostosować go w taki sposób aby był jeszcze bardziej interesujący.

 

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane o użytkowniku mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

 

W przypadku naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, firma NBC Consulting Sp. z o.o. udostępni dane użytkownika organom wymiaru sprawiedliwości i innym organom, gdy upoważnienie do uzyskania takich danych wynika z obowiązujących przepisów ustawy.

 

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM

 

Jeśli użytkownik zapisał się do Newslettera, będzie otrzymywał drogą emailową od firmy NBC Consulting Sp. z o.o. Newsletter.

 

Jeżeli użytkownik korzystając z formularzy kontaktowych firmy NBC Consulting Sp. z o.o. wysłał zapytanie, bądź przesłał dokumenty aplikacyjne firma NBC Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną.

 

ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH

 

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do wszystkich danych osobowych przekazanych do serwisu, ich poprawienia, aktualizacji i usuwania. W tym celu należy skontaktować się z firmą NBC Consulting Sp. z o.o. wysyłając emaila na adres: biuro@nbcconsulting.pl lub na niżej podany adres.

 

Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

 

DANE KONTAKTOWE

 

NBC Consulting Sp. z o.o.,

ul. Astrów 10, 40-045 Katowice,

tel./fax: + 48 32 79 370 30

 

W przypadku pytań lub sugestii dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na naszej stronie.

NBC Consulting Sp. z o.o. - Serwis wykorzystuje pliki cookie's. Polityka prywatności. Biuro prasowe. Kontakt.