Usługi doradcze

Projekty badawcze

tel./fax: +48 32 79 370 30 wew. 4

Oferujemy Klientom usługi eksperckie w zakresie zarządzania projektami badawczymi.

W ramach usług oferujemy kompleksowy pakiet zarządzania projektami badawczymi, na każdym z etapów – wnioskowania, negocjacji kontraktu, zarządzania finansami, sprawozdawczości do Komisji Europejskiej, organizacji spotkań i public relations.

Korzystanie z oferowanych przez nas usług eksperckich umożliwia efektywne zarządzanie projektami, pozwalające Klientom na bardziej umiejętne przeznaczenie czasu na rzeczywiste działania badawcze i ich zastosowanie.

Proponujemy współpracę w formule partnera zarządzania projektem bądź podwykonawcy wybranego elementu/ elementów (jeśli wytyczne konkursu to dopuszczają). Wartość naszych usług (ustalona dla projektu) wpisywana jest w budżet projektu.

 

Składowe zarządzania projektem badawczym obejmują:

Dodatkowym naszym atutem jest udostępnienie nowoczesnych, sprawnych rozwiązań IT obejmujące:

  • zapewnienie internetowych systemów rejestracyjnych spotkań, sympozjów, konferencji i szkoleń,
  • „składanie”/przygotowywanie streszczeń (na sympozjach, konferencjach),
  • przeprowadzanie telekonferencji i wirtualnych spotkań.

Zarządzanie

projektem