Usługi doradcze

tel./fax: +48 32 79 370 30 wew. 7

Szkolenia realizowane przez nas przeznaczone są zarówno dla sektora prywatnego, jak i dla jednostek samorządu terytorialnego i instytucji. Specjalizujemy się w zagadnieniach marketingu i sprzedaży, zarządzania, kompetencji menedżerskich i osobistych.

Współpracujemy z certyfikowanymi trenerami, posiadającymi wiedzę i doświadczenie w zakresie psychologii, zarządzania, HR, finansów. Zajęcia realizowane są w oparciu o metody aktywne i cykl nauczania Kolba. Poza wykładami i dyskusją uczestnicy pracują w grupie, biorą udział w warsztatach, analizują studia przypadków. Kreatywne podejście trenerów i interesujący sposób przekazywania wiedzy motywuje uczestników do pełnego zaangażowania w zajęciach.

Szkolenia prowadzone są w formie otwartej bądź zamkniętej. W ramach oferty proponujemy również rozpoznanie potrzeb szkoleniowych klientów, w celu przygotowania dla Państwa indywidualnej oferty.

Ponadto nasz zespół ekspertów gotów jest przeprowadzić szkolenia z tematyki funduszy unijnych i finansów dla dedykowanej grupy odbiorców.

Posiadamy status instytucji szkoleniowej na podstawie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (pod nr ewidencyjnym 2.24/00111/2010) w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych.