Usługi doradcze

Posiadamy długoletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków unijnych w perspektywie 2007-2013 w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO WSL, RPO WM, RPO WiM, RPO WŁ, RPO WO, MRPO, RPO WL, RPO WD, RPO WP), Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz projektów dofinansowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

tel./fax: +48 32 79 370 30 wew. 2