Usługi doradcze

tel./fax: +48 32 79 370 30 wew. 7

Celem naszych szkoleń jest podnoszenie kompetencji osób biorących udział w procesie zarzadzania. Dla nowoczesnych menedżerów ważne są zarówno klasyczne koncepcje zarządzania jak  i zagadnienia zarządzania zasobami czy też sytuacjami szczególnymi. Podejmujemy te istotne tematy.

 

Wybrane szkolenia realizowane przez NBC Consulting Sp. z o.o. w obszarze zarządzania obejmują:

tel./fax: +48 32 79 370 30 wew. 7